LANGUAGE:---
彩色相纸

乐凯感光彩色相纸

Views:  Price:0

乐凯感光彩色相纸是一种新型的卤化银乳剂的彩色纸,专为数字图像处理的各种数字处理器以及传统的相纸而设计。处理后的照片色彩饱和,在RA-4加工工艺或与其相匹配的照片化学品上色彩表现同样出色。

乐凯感光彩色相纸因表面不同而分为三类:光泽纸,微粒表面,丝绢表面状;因包装不同分为两类:卷和大轴. 该产品具有广泛的规格供客户选择。任何一种规格和包装都能满足客户的需求。彩色纸银乳液适用于LASER,MLVA,LED,CRT和其他数字输出设备。

The size is available:
SA-6,光面(Glossy)绒面(Lustre)
序号
规格
单位
1
8.9
cm X
183
m
rolls
2
10.2
cm X
183
m
rolls
3
12.7
cm X
183
m
rolls
4
15.2
cm X
183
m
rolls
5
15.2
cm X
30
m
rolls
6
17.8
cm X
183
m
rolls
7
20.3
cm X
86
m
rolls
8
25.4
cm X
86
m
rolls
9
27.9
cm X
86
m
rolls
10
30.5
cm X
86
m
rolls
11
50.8
cm X
86
m
rolls
12
60.9
cm X
86
m
rolls
13
62.2
cm X
86
m
rolls
14
76.2
cm X
86
m
rolls
15
81.28
cm X
50
m
rolls
16
101.6
cm X
50
m
rolls
17
106.7
cm X
2946
m
rolls
18
106.7
cm X
2946
m
rolls
回顶部